Bez těžké techniky

Revize kanalizace Praha zjistí u činžovních, panelových domů a jiných objektů kudy potrubí vede pomocí tzv. trasování a pak už není problém provést dokonalou prohlídku jeho funkčnosti. Vyfrézováním nečistot a zarostlých kořenů získá odpadové hospodářství opět optimální chod a nebude poškozovat zdivo ani prosakovat do sklepů. Průchodnost trubek ocení především obyvatelé.

Staré zařízení

Není žádnou novinkou, že jsou kanalizační sítě značně přetížené a dosluhují. Vyplatí se provést jejich revizi, aby se předešlo haváriím. Zvláště litinové trubky je nutné vyměnit za plastové. Bourání se nikomu sice nelíbí, ale někdy není zbytí. Keramika zase ráda praská, pokud se nezasype pískem. Zajišťujeme též tlakové zkoušky, aby se zjistily případné netěsnosti. Zhotovíme i potřebnou dokumentaci.