Na co se zapomínalo

Při tom všem se ale někdy zapomínalo, že vodovodní přípojka, plyn, či kanalizace by neměly končit v areálu zemědělského družstva, ale měly by být dostupné všem obyvatelům obce. Na druhou stranu, obyvatelé vesnic, zvyklí postaru používat suché záchody, používat vlastní studny http://studnyvoda.cz/menu/cisteni-a-opravy-studni a splašky pouštět trativody do polí, případně nechávající si, v nejlepším případě, své žumpy vyvážet družstevními cisternami do polí, neměla i z finančních důvodů o civilizační vymoženosti zájem.

Bič z Evropy

Teprve převrat a následně pozdější vstup do Evropské unie přinesl jasné požadavky na ochranu životního prostředí a zajištění všech základních hygienických předpokladů všech obcí. Zrušily se skládky, začaly se budovat veřejné inženýrské sítě a čističky odpadů.

Na co se zapomínalo
5 (100%)1