Pomůžeme rychle a efektivně v havarijních situacích

Dovolte nám, abychom Vás touto cestou seznámili s nabídkou naší zavedené profesionální společnosti a s našimi službami. Předmětem našeho zájmu a podnikání je zejména kanalizace a odpady. Současně vykonáváme i některé práce spojené s hydro vrty nebo s vodovody. Velmi dobře si uvědomujeme, že všechny tyto uvedené potrubní rozvody se mohou kdykoliv porouchat, a proto jsme pro Vás zřídili zvláštní havarijní pohotovost.

Havárie o víkendu? Žádný problém!

Naše společnost pracuje s odpady a kanalizací již více než 20 let a za tu dobu jsme se nesčetně krát setkali s haváriemi, které většinou nastávají v době svátků nebo o víkendech. Takové havárie mohou být velmi nepříjemné, a proto je důležité vědět, na koho se v takové situaci obrátit. Volte naši zavedenou společnost, která je Vám k dispozici v podstatě non-stop.