Zpracování biologického materiálu

S odvozem odpadu v Praze vozidly naší firmymůžete počítat i v případě, že Vám zahrada zarostla natolik, že vznikly hromady trávy a listí i různých větví. Postaráme se o naložení do kontejneru a přemístíme na skládky, kde řízeným procesem vznikne bezvadný kompost. V současné době ho lze využít také v bioplynových stanicích, kde vzniklý metan napomáhá výrobě elektrické energie.

Nové směry

Naše firma se významným dílem podílí na správném hospodaření s odpady. Průmysl vytváří různorodé nepotřebné věci při výrobě hlavního produktu. Tyto vedlejší výsledky lidské činnosti Vám pomůžeme odvézt na patřičné zpracování. Čistota našeho životního prostředí je pro nás všechny velmi důležitá. Zavolejte, máme odpovídající techniku a dle přísných norem zabezpečíme nutné kroky.